Stypendia Rządu RP

Aktualne informacje o stypendiach zagranicznych dla Polaków oraz o studiach i stażach w Polsce dla cudzoziemców, które są organizowane w ramach umów zawartych przez Rząd RP, znajdują się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej to jednostka podległa Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizująca rekrutację naukowców i studentów na krajowie oraz międzynarodowe stypendia, studia i staże.

Kontakt:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl