Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję naukową „Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego”, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Lublinie (miejsce obrad: sala konferencyjna Hotelu Wieniawski przy ul. Sądowej 6).
     Nie ulega wątpliwości, że wadliwe założenia systemowe i błędy legislacyjne skutkują występowaniem w obrębie publicznego prawa gospodarczego rozwiązań dysfunkcjonalnych, które muszą być wyeliminowane, aby możliwe było zagwarantowanie skutecznej ochrony interesów uczestników obrotu gospodarczego, a w szerszej perspektywie pełne urzeczywistnienie zasad, na których opiera się ustrój gospodarczy RP. W założeniu, planowana konferencja pozwoli na identyfikację tychże dysfunkcji, określenie ich źródeł i wpływu, jaki mogą wywierać na praktykę stosowania prawa w przedmiotowym obszarze. Żywimy również nadzieję, że w toku dyskusji sformułowane zostaną postulaty zmian w prawie, które doprowadziłyby do wyeliminowania wspomnianych niedoskonałości lub przynajmniej ograniczenia ich niepożądanych skutków.
     Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka skłoni Państwa do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że zgłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej przez Wydawnictwo C. H. Beck.