Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie) – przewodniczący
prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie)
dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK w Kielcach)
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. nadzw. (KUL JP II)
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK w Kielcach, UP im. KEN w Krakowie)
dr hab. Anna Haładyj (KUL JP II)
dr hab. Wojciech Lis (KUL JP II)
dr Emil Kruk (UMCS w Lublinie) - sekretarz naukowy
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Emil Kruk (UMCS w Lublinie) – przewodniczący
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (UMCS w Lublinie)

Patroni:

related