Program konferencji

                                 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „SŁUŻBA PUBLICZNA”

Lublin, 20 września 2017 r.

9:30–10:00 rejestracja

10:00–10:10 powitanie uczestników i otwarcie konferencji

I SESJA

moderator: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie)

prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie)
„Podstawowe standardy i dylematy w zakresie kształtowania się służby publicznej”

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. nadzw. (KUL JP II)
„Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej”

dr Mateusz Pszczyński (UO)
„Trzy modele reform administracji publicznej a legitymizacja służby publicznej”

dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)
„Prawo równego dostępu do służby publicznej”

dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK w Kielcach),
dr Bogusław Przywora (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
„O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – jaki model po 20 latach reform?”

dr hab. Anna Haładyj (KUL JP II)
„Odpowiedzialność dyscyplinarna w korpusie służby cywilnej”

dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK w Kielcach, UP w Krakowie)
„Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej”

11:20–11:40 dyskusja

11:40–12:00 przerwa kawowa

II SESJA

moderator: prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

dr Marcin Mazuryk (Departament Administracji Publicznej MSWiA)
„Pracownicy samorządowi – wątpliwości interpretacyjne obowiązującej ustawy”

dr hab. Wojciech Lis (KUL JP II)
„Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”

dr Wojciech Drobny (INP PAN w Warszawie)
„Kierunek zmiany tożsamości polskiego prawa urzędniczego”

dr Karolina Karpus (UMK w Toruniu)
„Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administracji publicznej”

dr Mateusz Błachucki (INP PAN w Warszawie)
„Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)”

dr Magdalena Michalak (USz)
„Ewolucja służby publicznej we Francji”

dr Anna Lichosik (UŚ)
„Sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego jako środek nadzoru organu administracji publicznej na rynku kapitałowym”

dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS w Lublinie)
„Ocena efektywności administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa”

13:20–13:40 dyskusja

13:40 – obiad