Program konferencji

Konferencja naukowa
„Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”
Lublin, 17 maja 2017 r.

9:00 – rejestracja

9:30–10:00 – powitanie uczestników i otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Dziekan WNOZ UM w Lublinie
dr hab. n. prawn. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. – Prodziekan WPiA UMCS w Lublinie
prof. dr. hab. n. med. Teresa B. Kulik – Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego WNOZ UM w Lublinie
prof. dr hab. n. prawn. Marian Zdyb – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS w Lublinie

 I SESJA PLENARNA
Sala Lublinianka, godz. 9:30–11:30

moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Teresa B. Kulik (UM w Lublinie)
                     prof. dr hab. n. prawn. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie)

10:00–10:15
prof. dr hab. n. med. Teresa B. Kulik (UM w Lublinie)
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian (UM w Lublinie)
Strategia i odpowiedzialność w ramach Europejskiego Zdrowia Publicznego

10:15–10:30
prof. dr hab. n. prawn. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie)
Odpowiedzialność państwa za realizację prawa do ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

10:30–10:45
dr n. med. Michał Szeremeta (UM w Białymstoku)
prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz (UM w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Anna Niemcunowicz-Janica (UM w Białymstoku)
Czy odpowiedź na pytanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk) leży w zakresie kompetencji biegłego lekarza?

10:45–11:00
dr hab. n. prawn. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK w Kielcach)
dr hab. n. prawn. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK w Kielcach)
Dostęp osoby bliskiej do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta

11:00–11:15
prof. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka (UM w Lublinie)
Aspekty prawne terminalnej fazy stwardnienia bocznego zanikowego

11:15–11:30 – dyskusja

11:30–12:00 – przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA
Sala Lublinianka, godz. 12:00–13:45

moderatorzy: prof. dr hab. n. prawn. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie)
                     dr hab. n. o zdr. Anna Pacian (UM w Lublinie)

12:00–12:15
dr hab. n. med., Janusz Kocki, prof. nadzw. (UM w Lublinie)
Szybsze, lepsze, tańsze... jakie są współczesne badania genetyczne?

12:15–12:30
dr hab. n. med. Artur Wdowiak (UM w Lublinie)
Medyczne wspomaganie prokreacji w polskim porządku prawnym

12:30–12:45
dr Dominika Tykwińska-Rutkowska (UG)
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zbiorowych praw pacjentów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

12:45–13:00
dr Małgorzata Paszkowska (WSIZ w Rzeszowie)
Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów w świetle nowych przepisów

13:00–13:15
dr hab. Antoni Niedzielski (UM w Lublinie)
mgr Sylwia Kiełbasa (UM w Lublinie)
Regulacje prawne dotyczące zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu – wybrane zagadnienia

13:15–13:30
dr hab. n. med. Celina Łepecka-Klusek (UM w Lublinie)
dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak (UM w Lublinie)
dr n. hum. Beata Dobrowolska (UM w Lublinie)
mgr Klaudia Pałucka (UM w Lublinie)
Odpowiedzialność personelu medycznego w stosunku do noworodka urodzonego na granicy możliwości przeżycia

13:30–13:45 – dyskusja

13:45–15:00 – obiad

  

I SESJA PANELOWA
Sala Lublinianka, godz. 15:00–17:15

moderatorzy: dr n. med. Agata Stefanowicz (UM w Lublinie)
                     dr n. prawn. Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)

15:00–15:15
dr n. med. Agata Stefanowicz (UM w Lublinie)
Obowiązki lekarza rodzinnego w świetle projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

15:15–15:30
dr n. med. Hanna Skórzyńska (UM w Lublinie)
Odpowiedzialność lekarza rodzinnego w świetle przepisów ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

15:30–15:45
dr n. med. Ewa Chemperek (UM w Lublinie)
Pacjent w poradni – sukcesy i porażki w procesie diagnostyczno-leczniczym

15:45–16:00
dr n. prawn. Anna Jacek (URz)
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za zakażenie szpitalne

16:00–16:15
dr Lucyna Staniszewska, adw. (UAM, Filipiak Babicz Kancelaria Prawana s.c.)
Szymon Rajski, r. prawn. (Filipiak Babicz Kancelaria Prawana s.c.)
Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego jako następstwo odpowiedzialności karnej lekarza udzielającego świadczeń medycznych

16:15–16:30
dr n. prawn. Żaklina Skrenty (PWSZ w Sulechowie)
Odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej popełnione przez lekarzy rezydentów

16:30–16:45
mgr Iga Rossa (UAM w Poznaniu)
mgr Katarzyna Arciszewska (UAM w Poznaniu)
Odpowiedzialność cywilna lekarza za przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta

16:45–17:00
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)
Odpowiedzialność za udzielenie świadczenia zdrowotnego bez uprawnień

17:00–17:15 – dyskusja

 

II SESJA PANELOWA
Sala Biblioteka, godz. 15:00–16:45

moderatorzy: dr n. prawn. Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (UMCS w Lublinie)
                     dr n. o zdr. Kinga Zdunek (UM w Lublinie)

15:00–15:15
dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka (UM w Lublinie)
dr n. przyr. Krystyna Bernat (UM w Lublinie)
dr n. med. Alina Trojanowska (UM w Lublinie)
mgr piel. Małgorzata Cybula-Misiurek (UM w Lublinie)
Sposób realizacji oraz dokumentacja procesu pielęgnowania w kontekście szczególnej staranności zawodowej pielęgniarki

15:15–15:30
dr n. med. Ewa Dudzińska (UM w Lublinie)
mgr Monika Kaczoruk (UM w Lublinie)
Odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych medycznych w obiegu elektronicznym

15:30–15:45
mgr Ewa Kawiak-Jawor (UM w Lublinie)
mgr Paulina Kaczor-Szkodny (UM w Lublinie)
Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekście wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

15:45–16:00
mgr inż. Krzysztof Świtała (UKSW w Warszawie)
Odpowiedzialność podmiotów wykonujących działalność leczniczą za przetwarzanie zasobów informacyjnych dotyczących pacjentów w kontekście unijnej reformy regulacji ochrony danych osobowych

16:00–16:15
dr n. prawn. Grzegorz Gura, radca pr. (UO)
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

16:15–16:30
dr n. o zdr. Kinga Zdunek (UM w Lublinie)
Społeczna odpowiedzialność za zdrowie dzieci

16:30–16:45 – dyskusja

 

III SESJA PANELOWA
Sala Ambasadorska, godz. 15:00–17:00

moderatorzy: dr n. prawn. Jolanta Pacian (UM w Lublinie)
                     dr n. prawn. Emil Kruk (UMCS w Lublinie)

15:00–15:15
dr n. prawn. Jolanta Pacian (UM w Lublinie)
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych, a farmaceutów. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

15:15–15:30
dr n. prawn. Katarzyna Mełgieś (KUL)
Podmioty odpowiedzialne za dostępność produktów leczniczych

15:30-15:45
dr n. farm. Anna Kijewska (UM w Lublinie)
Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty

15:45–16:00
dr n. prawn. Katarzyna Syroka-Marczewska, adw. (UW)
Samoregulacja rynku farmaceutycznego w Polsce, jako przykład odpowiedzialności w ochronie zdrowia

16:00–16:15
dr Emil Kruk (UMCS w Lublinie)
Administracyjne kary pieniężne w ustawie – Prawo farmaceutyczne

16:15–16:30
mgr Sylwia Banaś (WSIZ w Rzeszowie)
Zabieg kosmetyczny a odpowiedzialność cywilna lekarza

16:30–16:45
mgr Jakub Ginszt
Odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą względem osób niebędących pacjentami w świetle tendencji orzeczniczych

16:45–17:00 – dyskusja