Komitety i patronaty

Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Marian Zdyb – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
dr hab. Anna Ostrowska
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
dr hab. Jolanta Pacian
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
dr Eliza Komierzyńska-Orlińska
dr Emil Kruk
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka 

Komitet Organizacyjny Konferencji

prof. dr hab. Marian Zdyb – przewodniczący
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka - sekretarz
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
dr Eliza Komierzyńska-Orlińska
dr Emil Kruk
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka
dr Dorota Lebowa
dr Hanna Spasowska-Czarny
mgr Monika Iżewska

Patronat

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Leszek Leszczyński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)

 

 

.