Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. n. prawnych Marian Zdyb (UMCS w Lublinie) – przewodniczący
prof. dr. hab. n. medycznych Teresa B. Kulik (UM w Lublinie)
prof. dr hab. n. prawnych Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS w Lublinie)
prof. dr hab n. medycznych Irena Wrońska (UM w Lublinie)
prof. dr hab. n. prawnych Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie)
dr hab. n. o zdrowiu Anna Pacian (UM w Lublinie)
dr n. prawnych Jolanta Pacian (UM w Lublinie)
dr n. prawnych Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie)
dr n. prawnych Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (UMCS w Lublinie) – sekretarz naukowy
dr n. prawnych Emil Kruk (UMCS w Lublinie)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr n. prawnych Grzegorz Lubeńczuk (UMCS w Lublinie) – przewodniczący
dr n. prawnych Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (UMCS w Lublinie)
dr n. prawnych Emil Kruk (UMCS w Lublinie)
dr n. o. zdrowiu Kinga Zdunek (UM w Lublinie)
mgr Monika Kaczoruk (UM w Lublinie)

Patroni: