Referaty:
–referaty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków, liczone ze spacjami oraz końcowym zestawieniem bibliograficznym) należy przesyłać do dnia  12 października 2016 r.

Wymogi redakcyjne:

 

 

Prawa autorskie i upowszechnianie:
–materiały pokonferencyjne opublikuje Wydawnictwo C. H. Beck;
–Autorzy referatów zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo.

Referaty mogą być przesyłane:
–za pośrednictwem formularza elektronicznego: kliknij tutaj

–pocztą elektroniczną: konferencja.ppg@wp.pl

–na adres:
dr Grzegorz Lubeńczuk
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego”.