Odpowiedzialność w ochronie zdrowia - archiwum

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Katedrę Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich Konferencję naukową „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w sali konferencyjnej IBB Grand Hotel Lublinianka przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 w Lublinie.

Problematyka odpowiedzialności w ochronie zdrowia ma szczególnie doniosłe znaczenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Nie ma skutecznego systemu ochrony zdrowia bez prawnie zagwarantowanego, efektywnego reżimu odpowiedzialności podmiotów tworzących ten system. O odpowiedzialności tej można mówić z perspektywy władz publicznych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak również personelu medycznego. Zagadnienie to ma przy tym interdyscyplinarny charakter, ponieważ jest to materia, w której przenikają się rozwiązania publicznoprawe i prywatnoprawne, ale także pozaprawne. Naszym zamysłem jest zwrócenie uwagi na problemy związane z odpowiedzialnością w ochronie zdrowia  zarówno przedstawicieli środowiska prawniczego jak i medycznego.

Zgłoszone na Konferencję referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej przez Wydawnictwo C. H. Beck.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie stanowiła zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji