Publikacja pokonferencyjna

Uczestnicy Konferencji mogą zgłosić artykuł do publikacji w Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) albo w Przeglądzie Prawa Administracyjnego (wyboru czasopisma dokonuje autor).

Artykuły zgłoszone do Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) zostaną opublikowane w nr 1/2023 (tekst artykułu należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r.)
Artykuły zgłoszone do Przeglądu Prawa Adminsitracyjnego zostaną opublikowane w vol. 5/2022 (tekst artykułu należy przesłać do 31 marca 2023 r.)

Zasady publikacji i wymogi redakcyjne dostępne są na stronach czasopism:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius),
Przegląd Prawa Administracyjnego.