Referaty

Referaty:
– referaty o objętości ok. 20 tys. znaków, liczone ze spacjami oraz końcowym zestawieniem bibliograficznym (połowa arkusza wydawniczego) należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wymogi redakcyjne:


 

Prawa autorskie i upowszechnianie:
– materiały pokonferencyjne opublikuje Wydawnictwo C. H. Beck;
– Autorzy referatów zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo.

Referaty mogą być przesyłane:
– za pośrednictwem formularza elektronicznego: kliknij tutaj

– pocztą elektroniczną: konferencja.med@wp.pl

– na adres:
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”