Prawne aspekty ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta w kontekście współczesnych wyzwań

Mając na uwadze okoliczność, że współczesne państwo i społeczeństwo uwikłane są w różnego rodzaju zjawiska nie występujące w przeszłości w takim natężeniu jak obecnie, które  spowodowane zostały nie tylko zmianami cywilizacyjnymi oraz postępem technicznym, ale także różnymi innymi problemami takimi jak pandemie, wojny w najbliższym otoczeniu, kryzys systemu ochrony zdrowia, kryzys ekologiczny, żywnościowy, niedoskonałość prawa, jego dysfunkcjonalność  oraz inne zjawiska o znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne aspekty ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta w kontekście współczesnych wyzwań”.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
- Kształt systemu ochrony zdrowia w Polsce
- Ochrona zdrowia w świetle prawa Unii Europejskiej
- Istota prawa do ochrony zdrowia
- Zmiany organizacyjne, finansowe, personalne w ochronie zdrowia
- Dysfunkcje systemu ochrony zdrowia w Polsce
- Aktualne wyzwania i zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
- Dylematy związane z działalnością NFZ oraz finansowaniem procedur medycznych ze środków publicznych
- Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta
- Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta
- Prawo pacjenta do prywatności
- Znaczenie Rzecznika Praw Pacjenta dla ochrony praw pacjenta
- E-usługi w ochronie zdrowia – ułatwienia czy bariery dla pacjenta?
- Przestrzeganie praw pacjenta w dobie pandemii COVID-19
- Kryzys systemu ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19
- Dylematy dotyczące korzystania z usług zdrowotnych
- Prawo farmaceutyczne w kontekście współczesnych wyzwań

Zachęcamy do poszukiwania również innych wątków badawczych związanych z tematem konferencji – z jednej strony – klasycznych, a z drugiej – nietypowych, co z pewnością wzbogaci konferencję i prowadzone w jej ramach dyskusje. Analizy mogą być podejmowane z szerokiej perspektywy naukowej.

Konferencja odbędzie się on-line, poprzez platformę MS Teams. 
Udział w Konferencji (w tym publikacja referatu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji) jest nieodpłatny.
Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "zgłoszenia" do dnia 16 listopada 2022 r.

Mamy nadzieję, że referaty wygłoszone na konferencji pozwolą w różnych aspektach dokonać identyfikacji najważniejszych problemów z tym związanych oraz zrozumieć istotę dzisiejszych wyzwań i zagrożeń w tej materii, w tym także związanych z niedoskonałością prawa, a czasem jego dysfunkcjonalnością i różnymi zjawiskami patologicznymi. Być może, przynajmniej w części uda nam się odpowiedzieć na pytanie dokąd idziemy i dokąd chcielibyśmy dojść.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i do nadsyłania artykułów.