Służba publiczna - archiwum

related         related

W dniu 20 września 2017 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Służba publiczna”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. Miejscem obrad był Dworek Kościuszków położony na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3. W konferencji udział wzieli przedstawiciele 11 ośrodków naukowych, którzy wygłosili 14 referatów. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz fotorelacją z tego wydarzenia.