Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Marian Zdyb – przewodniczący
prof. dr hab. Bożena Popowska
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski
dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
dr hab. Anna Haładyj
dr hab. Katarzyna Kokocińska
dr Grzegorz Lubeńczuk  sekretarz naukowy
dr Emil Kruk

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Grzegorz Lubeńczuk – przewodniczący
dr Emil Kruk
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Patroni: