Zamówienie programu ESET (przez SAP)

Złóż wniosek w systemie SAP  - w transakcji MM_WNIOSEK

Po wejściu do transakcji wybierz "Wniosek zakupowy-tworzenie".

Następnie uzupełnij poszczególne dane:

 • klasyfikacja: D (dostawa)
 • procedura: NDT (nie dotyczy)
 • jednostka realizująca procedurę: K300 (LubMAN UMCS)
 • następnie proszę wybrać rodzaj zamawianego oprogramowania:

Numer indeksu

Nazwa produktu

Pzewidywany koszt zakupu
(zł / brutto)

31000063

ESET PROTECT Essential ON-PREM

50

 • data dostawy: prosimy przyjąć datę co najmniej 14 dni
 • następnie wpisz źródła finansowania:
  • element PSP
  • MPK
 • wybierz opcję: Os. fak. (osobna faktura)

Następnie wypełnij pozostałe wymagane pola we wniosku i zarejestruj wniosek.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oprogramowania AV skontaktuj się z p. Mariuszem Koziejem (81) 537 61 67 lub e-mail: mariusz.koziej@mail.umcs.pl

Do wniosku dołącz druk informacyjny z danymi odbiorcy licencji (do pobrania w poniższym załączniku).