Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa

Kierownik:
Dr hab. Anna Dymmel - pokój 125 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5375465; e-mail: a.dymmel@poczta.umcs.lublin.pl
 
Pracownicy:
Dr hab. Anita Has-Tokarz - pokój 23 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372705
Dr hab. Artur Znajomski - pokój 118 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372856
Mgr Agnieszka Kida-Bosek - pokój 24 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372707
 
Pracownicy emerytowani:
Dr hab. Bożena Rejakowa, prof. nadzw. UMCS, - pokój 24 „stary” budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372707
 
Główne kierunki badań:
I. Badania kultury czytelniczej w XIX/XX w. :
 • biblioteki i księgozbiory prywatne w Królestwie Polskim w XIX w.;
 • książka i lektura w społecznym obiegu;
 • historia czytelnictwa - odniesienia interdyscyplinarne, problematyka źródeł.

II. Zagadnienia współczesnej kultury czytelniczej i informacyjnej z uwzględnieniem kontekstów kultury popularnej, medialnej i technologii cyfrowej:

 • czytanie, e-czytanie i e-czytelnictwo w epoce cyfrowej – zmiana paradygmatu badań;
 • empiryczne badania kultury czytelniczej w wybranych grupach, zwłaszcza wśród studentów;
 • kultura czytelnicza, medialna i informacyjna młodego pokolenia;
 • funkcjonowanie książki dla dzieci i młodzieży na rynku wydawniczym i w przestrzeni medialnej;
 • horror literacki i filmowy w obszarze kultury popularnej (w tym literatura strachu dla najmłodszych);
 • rynek książki i mediów dla dzieci i młodzieży;
 • książki kucharskie dla dzieci i młodzieży;
 • zachowania użytkowników w świecie informacji (Internet) – koncepcje teoretyczne i badania empiryczne.

III. Edukacja czytelnicza i informacyjna (Information and Media Literacy):

 • kompetencje informacyjne „net pokolenia” ;
 • specyfika edukacji czytelniczej i informacyjnej w wybranych środowiskach;
 • edukacja czytelnicza i informacyjna dzieci i młodzieży;
 • edukacja międzykulturowa w bibliotekach dla dzieci i młodzieży; kształcenie akademickie pracowników placówek informacyjnych i bibliotekarzy wobec potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy;
 • zagadnienia promocji czytelnictwa.

IV. Związki języka ze współczesną kulturą, problematyka prasy literacko-artystycznej na współczesnym rynku prasoznawczym.

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

monografie autorskie

 • Bożena Rejakowa, Kulturowe aspekty języka mody, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Anita Has – Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 493 [dodruk 2010 i 2011].
 • Anna Dymmel, Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss 533.
 • Anna Dymmel, Sebastian D. Kotuła, Artur Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss 168.
 • Anita Has – Tokarz, Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty – funkcje – konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 392.

monografie redagowane

 • Bestsellery – literatura popularna – odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, (red.) A. Dymmel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss 160.
 • Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, (red.) A. Has-Tokarz, R. Malesa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 188.
 • Kultura – historia – książka. Zbiór studiów, (red.) A. Dymmel, B. Rejakowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss 633, il.
 • Around the book, the library and information – current state – challenges – perspective. Studies and Esseys, (red.) M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 303.
 • Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, (red.) A. Has-Tokarz, R. Malesa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 229. 

Konferencje naukowe:

Zakład był inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskiej konferencji naukowej: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Lublin 24-25 października 2013 r.

Ogólnopolskiej konferencji naukowej Czytelnicy, zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu, Lublin 6-7 października 2016 r.(z Zakładem Informatologii IINiB i Biblioteką Główną UMCS).

Adres: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin