Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Prof. dr hab. Maria Juda
p. 22 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego ) 
telefon (081) 5375377  
e-mail: dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl

wtorek: 10:30-11:30
środa: 10:30-11:30

Sekretariat:

mgr Joanna Kuropatnicka

p. 22 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego)
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

Adres:
pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel./fax: (081) 5375377