Outstanding Paper Awards

Za referat The importance of the study of Individual Information Space for library science wygłoszony na konferencji w Kioto w dniach 12-14 lipca 2016 roku (International Conference on Library and Information Science)

Autorami referatu byli: dr hab. Mirosław Górny, prof. UAM - Instytut Językoznawstwa UAM, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK - Instytut INiB UMK, dr hab. Małgorzata Kisilowska - Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS z naszego Instytutu.

Nagroda „Outstanding Paper Awards” przyznawana jest corocznie przez komitet naukowy konferencji kilku pracom uznanym za wybitne.