Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2014 rok

- w kategorii "prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym" Nagrodę otrzymała dr hab. Alicja Matczuk za książkę: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s.,

- w kategorii "prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym" dr Sebastian D. Kotuła za książkę: Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.