Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk, 26 lat

Doktorantka, aktywistka, trenerka – chyba od tych słów powinnam rozpocząć swój krótki biogram absolwentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwentki m.in. kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Po uzyskaniu tytułu magistra w roku 2012 rozpoczęłam studia doktoranckie na kierunku nauki o polityce, integrując je ze studiami prawniczymi. Rok później rozpoczęłam pracę w firmie szkoleniowej, która zajmuje się realizacją projektów z zakresu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarówno wspomniana praca, jak też aktywność naukowa wymagają ode mnie doskonałej organizacji czasu pracy, zaangażowania, kreatywności, ale przede wszystkim motywacji do działania. Szeroko pojęta aktywizacja społeczna, wpisana zawodowo w projekt, który obecnie koordynuję, stanowi efekt działań, jakie podejmowałam będąc studentką w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
 
Jako przewodnicząca Studenckiego Koła Informacji Naukowej „Palimpsest” wcielałam w życie wraz z zespołem fantastycznych osób wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów. Mowa tutaj przede wszystkim o zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji, tworzenia baz danych, podstaw organizacji i zarządzania placówkami publicznymi, jak również organizacjami pozarządowymi. Dzięki przychylności władz Instytutu mogłam rozwijać swoje zdolności organizacyjne, menedżerskie i trenerskie, współpracując z młodymi adeptami nauki z wielu ośrodków w kraju, jak również poza jego granicami. To doświadczenie, nabywane równolegle z wiedzą przekazywaną w sposób niezwykle innowacyjny przez kadrę uniwersytecką, stały się podstawą mojej indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Dlatego też wspominając okres studiów, zarówno I jak i II stopnia na Wydziale Humanistycznym UMCS, mogę ze 100% przekonaniem stwierdzić, iż był to czas bardzo dobrze wykorzystany w każdej sferze rozwoju osobistego.