2019

S.D. Kotuła, Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja, Lublin 2019.

2017

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Lublin 2017.

 

Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Zbigniew OsińskiMechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities, Poznań 2017.

 

Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła, Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece, Warszawa 2017.

2016

Anita Has-Tokarz, Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty - funkcje - konteksty, Lublin 2016.

 

2015

Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski, Kultura czytelnicza i informacyjna - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015.

 

Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014, red. Zbigniew Osiński, Renata Malesa, Sebastian D. Kotuła, Lublin 2015.

 

Jerzy Joachim Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg 'O obrotach' Mikołaja Kopernika, przekład: Ignacy Lewandowski, wstęp i komentarz: Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2015.

 

2014

Alicja Matczuk, Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka, Lublin 2014.

 

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, red. A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014.

 

Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do open source, Warszawa 2014.

 

Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014.

2013

Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyznie w latach 1944-1989, Lublin 2013.

 

Piotr Tafiłowski, Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572), Lublin 2013.

 

Sebastian Dawid Kotuła, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.

 

Anna Dymmel, Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

 

 

Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013.

2012

Jarosław Włodarczyk, Księżyc w nauce i kulturze Zachodu, Poznań 2012.

 

Kultura – historia- książka. Zbiór studiów, red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012.

2011

Jadwiga Woźniak-Kasperek, Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym, Warszawa 2011.

 

Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, red. A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2011.

 

Maria Juda, Ewa Teodorowicz-Hellman, Ragnhild Lundgren, Polonika w Bibliotece Katedralnej w Strängnäs, Stockholm 2011.

 

Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog, opr. J. Linka, red. nauk. M. Juda, Warszawa 2011.

2010

Anita Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2010.

 

Maria Juda, Privilegia typographica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493-1793, Lublin 2010.

 

Kamil Stępień, Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010.

 

Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010.

 

 

Piotr Tafiłowski, Mohács 29 VIII 1526, Zabrze 2010.

 

Jarosław Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.