Informacje prezentowane na stronie www.inib.umcs.pl dotyczą jednostki - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS - w strukturze Wydziału Humanistycznego do 30.09.2019.

Od 1.10.2019 pracownicy d. IINiB zatrudnieni na Wydziale Humanistycznym - zob. Instytutu Historii → Katedra Humanistyki Cyfrowej >>>


Sekretariat:
mgr Joanna Kuropatnicka
p. 22 ("stary" budynek Wydziału Humanistycznego)
e-mail: sekretar@biblio.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel./fax: (081) 5375377

Redaktor serwisu WWW Instytutu
dr Sebastian D. Kotuła