Anna Paszko, 25 lat

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wcześniej studiowałam też politologię. W 2013 roku uzyskałam tytuł magistra w dziedzinie zarządzania. Obecnie pracuję w dziale marketingu w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Marketing farmaceutyczny, w szczególności w obszarze produktów RX, którymi się zajmuję, wymaga nie tylko kreatywności i wiedzy na temat współczesnych narzędzi promocji, ale też rzetelności oraz umiejętności korzystania ze specjalistycznych źródeł informacji medycznej, bowiem w tej branży nie ma mowy o pomyłkach czy „kolorowaniu” rzeczywistości. Bardzo istotną umiejętnością jest też skuteczna selekcja informacji a także jej dystrybucja podlegająca ścisłym regulacjom prawnym. Jest to praca bardzo wymagająca – zarówno „wrodzonego” twórczego pierwiastka, jak i wiedzy z zakresu zarządzania informacją, którą zawdzięczam w ogromnej mierze studiom bibliotekoznawczym. Podczas studiów miałam też okazję realizować swoje pasje badawcze i zdobywać doświadczenie organizacyjne w Studenckim Kole Informacji Naukowej „Palimpsest”. Właśnie to okazało się najmocniejszym punktem w moim CV, gdy starałam się o swoją pierwszą pracę w zawodzie. Czas studiów na INiB wspominam ze szczególnym sentymentem – nie tylko ze względu na zdobytą podczas nich wiedzę, ale i niezwykłą atmosferę w Instytucie, świetnych wykładowców oraz innych wspaniałych ludzi, których dane było mi w tym okresie poznać.