Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest"

Koło prowadziło działalność do maja 2016 r.

Cele Koła:

  1. Samokształcenie członków Koła;
  2. Promowanie czytelnictwa;
  3. Aktywizowanie i integrowanie środowiska studenckiego;
  4. Prowadzenie badań naukowych;
  5. Pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych studentów;
  6. Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy wśród studentów;
  7. Pomoc studentom kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w rozwiązywaniu problemów wynikłych w czasie toku studiów;
  8. Współudział w pracach naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.
Opiekun: dr hab. Piotr Tafiłowski