Prehistoria książki

Tytuł projektu: "Prehistoria książki"

Finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA - 1.

Kierownik projektu: dr Sebastian D. Kotuła