Konferencja Naukowa Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książek i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych PAN uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu,

która odbędzie się w Lublinie 6 – 7 października 2016 r.


Podczas obrad chcielibyśmy dokonać przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, a także zaprezentować rozwiązania praktyczne sytuujące się m.in. w następujących obszarach tematycznych:

  • Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
  • Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
  • Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.
  • Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.

Z szerszymi informacjami na temat konferencji można zapoznać się na stronie internetowej http://old.bg.umcs.lublin.pl/konferencja2016/index.php 

Termin zgłoszeń upływa 15 maja br.

Formularz zgłoszeniowy

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2016