Zapraszamy do obejrzenia wykładu pt. "Osobliwość technologiczna: punkt przełomowy historii czy zapowiedź cyfrowej apokalipsy?" prowadzony przez pana dr. Bartosza Naskręckiego w ramach cyklu ECOTECH-COMPLEX Seminar

 

Przedstawiamy Państwu nagranie wykładu pt. "Osobliwość technologiczna: punkt przełomowy historii czy zapowiedź cyfrowej apokalipsy?" , który prowadził pan dr Bartosz Naskręcki (UAM/Instytut Matematyczny PAN) w ramach cyklu ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications w dniu 10 lipca br.

Spotkanie zgromadziło rekordową liczbę uczestników on-line, po wykładzie otrzymaliśmy wiele pytań o możliwość dostępu do nagrania dlatego za zgodą Prowadzącego udostępniamy Państwu materiał filmowy oraz mail do kontaktu z Panem dr. Bartoszem Naskręckim nasqret@gmail.com , któremu dziękujemy za niezwykle interesujące przedstawienie tematu oraz inspirującą dyskusję po wykładzie.

Zapraszamy serdecznie

Streszczenie
W ostatnich kilku latach obserwujemy dramatyczny wzrost możliwości przetwarzania danych, ich analizy i wnioskowania z wykorzystaniem metod tzw. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Na wykładzie zostanie wyjaśnione na czym polega fundamentalny pomysł na uczenie z wykorzystaniem komputerów oraz w jaki sposób uczenie maszynowe osiągnęło tak spektakularne rezultaty, m.in. w postaci dużych modeli językowych (GPT, LLama) czy generowania obrazów na podstawie tekstu (Dall-E, Midjourney, Leonardo).

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2023