Współpraca UMCS z Uniwersytetem Palackiego w Czechach

W dniach 10-12 listopada br. rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, prorektorzy: prof. Wiesław I. Gruszecki, prof. Dorota Kołodyńska i dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni, a także dyrektor Centrum ECOTECH COMPLEX prof. Ryszard Naskręcki odbyli partnerską wizytę w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu* (Czechy).

Program pobytu delegacji UMCS obejmował m.in. spotkanie z władzami Uniwersytetu Palackiego, w którym uczestniczyli: rektor UPOL, prof. Martin Procházka, prorektorzy: prof. Jiří Stavovčík, prof. Tomáš Opatrný i prof. Dušan Lužný oraz dyrektor Katedry Geoinformatyki na Wydziale Nauk UPOL prof. Vít Voženílek i dyrektor Biura Stosunków Międzynarodowych UPOL dr Dalibor Mikuláš. Zebrani dyskutowali m.in. o rozwoju współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Palackiego w sferze nauki, dydaktyki i kultury akademickiej.

Jednym z kluczowych elementów programu wizyty było spotkanie z kierownictwem Instytutu CATRIN (The Czech Advanced Technology and Research Institute of Palacký University Olomouc). Rozmowy z przedstawicielami UMCS prowadzili: dyrektor Instytutu prof. Pavel Banaš, a także: prof. Michal Otyepka - dyrektor Catrin-RCPTM, prof. Ivo Frébort - dyrektor Catrin-CRH oraz doc. dr Marián Hajdúch. Instytut CATRIN został powołany w 2020 r. i zajmuje się rozwojem nowych technologii na rzecz czystej energii i zrównoważonego środowiska. Realizuje interdyscyplinarne badania nad nowymi technologiami: nano-, bio- i biomedycznymi na najwyższym światowym poziomie, wraz z ich dalszym ich rozwojem i praktycznym zastosowaniem. Główne obszary aktywności naukowej CATRIN to nanomateriały w biomedycynie, genetyka i biotechnologia roślin, nanotechnologie środowiskowe oraz prowadzone w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej badania nad chorobami cywilizacyjnymi, rozwojem innowacyjnych terapii, biomarkerami oraz diagnostyką in vitro/in vivo. Dowodem aktywności badawczej pracowników i doktorantów CATRIN są liczne publikacje naukowe w najlepszych czasopismach, krajowe i europejskie patenty, a także warte dziesiątki milionów euro wyposażenie laboratoriów. Instytut zatrudnia obecnie 220 pracowników; 30% z nich to naukowcy pochodzący z zagranicy (20 krajów), a jego roczny budżet wynosi ok. 37 mln zł. Pracownicy CATRIN realizują aktualnie 20 projektów badawczych, w tym dwa granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).

Rozmowy władz rektorskich UMCS oraz dyrektora ECOTECH z przedstawicielami UPOL i CATRIN dotyczyły potencjalnych obszarów współpracy naukowej z UMCS. Dyskutowano o możliwościach: powołania wspólnych zespołów roboczych, które rozwijać będą współpracę z Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClimEn), realizacji wspólnych programów w ramach szkół doktorskich oraz wymiany i kształcenia studentów. Zainteresowanie czeskich partnerów wzbudziła również możliwość nawiązania współpracy z Centrum ECOTECH-COMPLEX.

Rozmowy z zagranicznymi kooperantami będą kontynuowane w najbliższym czasie - szczegółowe rozwiązania w ww. obszarach zostaną omówione w trakcie rewizyty kolegium rektorskiego z UPOL w UMCS, która planowana jest na przełom kwietnia i maja 2022 r.

*Uniwersytet Palackiego (cz. Univerzita Palackého) to uczelnia z długoletnią tradycją. Założony w XVI wieku jest najstarszym uniwersytetem na Morawach i drugim najstarszym uniwersytetem w Republice Czeskiej. Dziś jest to nowoczesna uczelnia wyższa z bogatą ofertą studiów i szeroką działalnością naukowo-badawczą. Uniwersytet Palackiego tworzy osiem wydziałów, jest jednym z najbardziej prestiżowych czeskich uniwersytetów, w międzynarodowych rankingach plasuje się wśród najlepszych uniwersytetów na świecie w wielu dyscyplinach. Odgrywa również znaczącą rolę w regionie - jest jednym z największych pracodawców w województwie ołomunieckim i mieście Ołomuniec.

W załączeniu znajduje się program wizyty studyjnej oraz sylwetki reprezentantów strony czeskiej.

Autorka artykułu: mgr Katarzyna Skałecka, Biuro Rzecznika Prasowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    15 listopada 2021