Relacja z Międzynarodowego Kongresu Naukowego Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX reprezentował UMCS na Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Technicznym Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja.

Idee Kongresu najlepiej oddają słowa dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, prof. Dariusza Prostańskiego, organizatora Kongresu „Niech nasze spotkanie stanie się inkubatorem nowych pomysłów w dziedzinie technicznych rozwiązań z obszaru czystych technologii nisko emisyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, środowiskowych i społecznych”.

Na Kongresie dyskutowano więc na temat wdrożenia nowych systemowych rozwiązań dotyczących wykorzystania tzw. „terenów pogórniczych”. Przedstawiano pilotażowe rozwiązania w zakresie magazynowania energii (m.in. Śląski System Magazynowania Energii). Dyskutowano także o formach i możliwościach finansowania inwestycji w obszarze energetyki nisko i zeroemisyjnej, o systemach magazynowania energii jako gwarancie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także o Zielonym Transporcie Publicznym.

Prof. Ryszard Naskręcki uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Przemył przyjazny środowisku: zasoby życia – Woda, Węgiel, Wodór”. Jedną z ważnych kwestii poruszonych podczas dyskusji w tym panelu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o motywacje do wdrażania innowacji i technologii służących racjonalnej gospodarce zasobami, a także w jaki sposób czekająca nas transformacja będzie wpływać na rynek pracy oraz jaka wiedza i umiejętności będą potrzebne wszędzie tam, gdzie istotą transformacji będzie racjonalna gospodarka zasobami.

Zapraszamy na relację z Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2023