Projekt systemu do monitoringu zmian klimatycznych - podsumowanie seminarium w Centrum ECOTECH-COMPLEX

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbyło się robocze seminarium dotyczące strategii budowy platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego województwa lubelskiego. Celem spotkania była przedstawienie najważniejszych założeń, a także przedstawienie wszystkich osób oraz instytucji zaangażowanych w przygotowanie tego unikatowego projektu.

Seminarium zorganizowano z inicjatywy Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, a udział w nim wzięli znakomici goście, w tym: Pan Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego, Pan Kasjan Wyligała, prezes Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., Pan prof. Grzegorz Grzywaczewski przewodniczący Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska przy Lubelskim Węglu „Bogdanka" S.A., Pan Grzegorz Pindur, Prezes Zarządu Integrale IT Sp. z o.o. oraz wójtowie gmin Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Urszulin.

Podczas spotkania zaprezentowano skład Konsorcjum (Integrale IT, UMCS oraz Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), które chce się podjąć budowy platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego województwa lubelskiego. Produktem tego projektu będzie nowoczesny system informatyczny z wykorzystaniem AI do monitorowania i prognozowania wpływu zmian klimatu na środowisko biotyczne i abiotyczne w celu podniesienia efektywności i wzmocnienia potencjału małej retencji. Narzędzie to będzie przede wszystkim służyć ocenie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Tak złożony system wymaga zaawansowanych prac, zarówno badawczych jaki wdrożeniowych oraz całościowego podejścia do zasobów środowiskowych. Kluczowe jest również poznanie potrzeb jego przyszłych użytkowników.

Podczas dyskusji wysłuchano wystąpień pomysłodawców tego projektu, m.in. prof.  Stanisława Chmiela (UMCS), dr. inż. Artura Dyczko (Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), prof. Gabrieli Woźniak (UŚl), prof. Piotra Sugiera (UMCS) oraz prof. Grzegorza Grzywaczewskiego (Rady Naukowa ds. Ochrony Środowiska przy LW „Bogdanka", Pana Bogdana Kawałko, (Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego) i Pana Juliana Kujawskiego (Integrale IT). Rozmawiano także o możliwościach finansowania tego typu projektów, m.in. ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2023