Poniedziałek 20.06.2022 r. ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications pt.„Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W - szanse i wyzwania”

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” stanowią platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

Szanowni Państwo,
 
zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications, które odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2022r. 

Najbliższe seminarium nosi tytuł „Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W - szanse i wyzwania” i rozpocznie się o godzinie 14:00.
 
Prelegentem będzie Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS i Pełnomocnik Rektora UMCS ds. inicjatywy 3W.
 
Spotkanie odbędzie się w formule online w aplikacji MS Teams. Udział jest bezpłatny, a w celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Bezpośrednio po wysłaniu formularza na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji i link do udziału w spotkaniu.
 
Kontakt w sprawie organizacji seminarium: ecotech@umcs.pl
 
Zapraszamy
Organizator: Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

ECOTECH-COMPLEX Seminar „Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W- szanse i wyzwania”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 20.06.2022r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2022