Pilotażowa usługa walidacji technologii w ramach ICI 3W

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, której jednym z sygnatariuszy jest nasza Uczelnia chce wprowadzić na rynek nową usługę walidacji technologii. Walidacja przeprowadzana będzie przez ekspertów i autorytety naukowe w dziedzinie, której dotyczy dana technologia.

Proces takiej walidacji zaowocuje wystawieniem certyfikatu potwierdzającego nowatorstwo i przede wszystkim potencjał wdrożeniowy. Certyfikat będzie gwarantem najwyższych standardów jakości oraz wartości przedstawionej technologii w świetle istniejących rozwiązań na rynku oraz jej przewagi konkurencyjnej opartej na swoistych rozwiązaniach innowacyjnych.

Jesteśmy głęboko przekonani, że certyfikat wystawiony przez BGK będzie pomocny w uwiarygodnieniu pomysłu i produktu w oczach interesariuszy, np. w procesie poszukiwania inwestorów lub dotacji.

Członkowie ICI 3W mogą wziąć udział w pilotażu tej nowej usługi (proces ten w ramach pilotażu jest bezpłatny).

Jeżeli posiadacie Państwo technologię, którą można by poddać takiej walidacji to uprzejmie prosimy o przesłanie informacji do Centrum ECOTECH-COMPLEX za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA TECHNOLOGII

Zgłoszenie powinno zawierać wyrażenie chęci wzięcia udziału w procesie walidacji, wskazanie obszaru jakiego dotyczy wybrana technologia (woda/węgiel/wodór) oraz krótki merytoryczny opis tej technologii.

Zapewniamy poufność zgłoszonych treści. Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi naukowcami/naukowczyniami.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail

Prof. Ryszard Naskręcki
dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX,
Pełnomocnik Rektora UMCS do spraw Inicjatywy 3W
e-mail ryszard.naskrecki@poczta.umcs.lublin.pl 

 Zdjęcie do grafiki głównej pochodzi z https://stock.adobe.com/

Formularz zgłoszenia technologii do programu walidacji ICI 3W

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu zgłoszenia technologii do pilotażowego program walidacji technologii. Potwierdzam wyrażenie chęci wzięcia udziału w procesie walidacji.

Termin zgłaszania technologii upłynął 15 września. Zapraszamy do kontaktu z dyrektorem Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS ryszard.naskrecki@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 sierpnia 2023