Nagranie wykładu pt. "Nowe materiały grafenowe"

15 kwietnia odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications.

W trakcie seminarium omówiono dwa zagadnienia:

1. Marka materiałów grafenowych G-Flake®: przedstawienie portfolio produktowego, wybranych właściwości materiałowych i aplikacji. Referent: dr inż. Adrian Chlanda, lider Grupy Badawczej Grafen Płatkowy, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

2. Nowa marka grafenowa GET®: innowacyjna oferta materiałowa i przyrządowa dla energetyki fuzyjnej. Referent: dr inż. Tymoteusz Ciuk, lider Grupy Badawczej Technologie SiC, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Zachęcamy do wysłuchania prelekcji! 

Polecamy strony Graphene Epitaxy Technologies i G-Flake oraz zapraszamy do kontaktu z Centrum ECOTECH-COMPLEX w przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy: ecotech@umcs.pl, www.ecotech.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 kwietnia 2024