Konferencja pt. „Na drodze do doskonałości: jak znaleźć, przyciągnąć i zaangażować wschodzące gwiazdy w nauce?” w Centrum ECOTECH-COMPLEX

Doskonałość w nauce to przede wszystkim ludzie – badaczki i badacze – taki postulat zgłaszają organizatorzy międzynarodowej konferencji pt. „Na drodze do doskonałości: jak znaleźć, przyciągnąć i zaangażować wschodzące gwiazdy w nauce?” (ang. On the road to excellence: how to find, attract and engage rising stars in science?). Nadchodzące wydarzenie jako jedno z pierwszych podejmuje temat zarządzania badaniami naukowymi poprzez pryzmat indywidualnego rozwoju naukowców.

Konferencja odbędzie się w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie ul. Głęboka 39 w dniu 21.09.2021.
Organizatorami są Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiejw Lublinie (UMCS) i The Centre for Science and Technology Studies w Lejdzie/Niderlandy (CWTS) przy udziale Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz Boniface. Science and Education.

Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie zarządzania kadrą naukową o wysokim potencjale w celu podniesienia jakości, doniosłości i rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych w Polsce.

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie możliwości do dzielenia się wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniami w zakresie zarządzania kadrą naukową, tak aby wspierać talenty naukowe i umożliwiać im intensywny rozwój. Przyczyni się to do podniesienia jakości, doniosłości i rozpoznawalności badań naukowych prowadzonych w Polsce. Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za budowanie strategii badawczych na polskich uczelniach oraz instytucjach badawczych.

Międzynarodowy wymiar konferencji zapewni obecność znakomitych ekspertów z CWTS, twórców prestiżowego Rankingu Lejdejskiego. Opowiedzą oni o najnowszych trendach w zarządzaniu i ewaluacji nauki. Swoją wiedzą na ten temat podzieli się także jeden z członków Komisji Ewaluacji Nauki. Wśród prelegentów obecni będą także liderzy znakomitych grup badawczych z trzech polskich uniwersytetów. Mówić będą o swoich doświadczeniach w budowaniu i zarządzaniu zespołami badawczymi o wysokim potencjale naukowym.

CWTS Leiden Ranking to jeden z najważniejszych światowych rankingów akademickich. W edycji 2021 uwzględniono 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary nauki: biomedyczne i o zdrowiu (Biomedical and Health Sciences), przyrodnicze i o ziemi (Life and Earth Sciences), matematyczne i informatyczne (Mathematics and Computer science), fizyczne i inżynieryjne (Physical Science and Engineering) oraz społeczne i humanistyczne (Social Sciences and Humanities).

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Programem Konferencji oraz rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.

Konferencja_Na drodze do doskonałości: jak znaleźć, przyciągnąć i zaangażować wschodzące gwiazdy w nauce?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) i The Centre for Science and Technology Studies w Lejdzie/Niderlandy (CWTS) przy udziale Centrum ECOTECH-COMPLEX i Boniface. Science and Education w dniu 21.09.2021r. w Centrum ECOTECH-CMPLEX UMCS ul. Głęboka 39 w Lublinie. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie informacji e-mail na adres ecotech@umcs.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2021