Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

11 grudnia 2018 r.

Centrum ECOTECH-COMPLEX

ul. Głęboka 39 Lublin

Organizatorem konferencji jest:

• Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin

Współorganizatorami konferencji są:

• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
• Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
• Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

strona www: http://www.konferencja-phie.pl/

strona Facebook: https://www.facebook.com/Konferencja.PHiE/

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej i posterowej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.
Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia

Konferencję otworzy wykład plenarny prof. dr hab. Pawła Kalinowskiego pt. „Obowiązkowe czy dobrowolne? Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych".

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2018