Kierunek wodór - Okiem Eksperta prof. dra hab. R. Naskręckiego

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu pt. Kierunek wodór autorstwa prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego, Dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Tekst ukazał się na łamach grudniowego wydania Wiadomości Uniwersyteckich (Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nr 11/293 Grudzień 2022).

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2022