IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi…
Refleksje interdyscyplinarne”

6 grudnia 2019 r.

Centrum ECOTECH-COMPLEX ul. Głęboka 39 Lublin

Strona www: http://www.ofiaryprzemocy.pl/

Strona Facebook: https://www.facebook.com/konferencja.ofiaryprzemocy/

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach – dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Liczymy, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy.

Konferencja Ofiary przemocy to Wydarzenie kierowane do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników oraz rodzin.

Gościem Honorowym będzie:

dr hab. Tomasz Słomka – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski Tytuł wystąpienia: Człowiek wobec państwa, państwo wobec człowieka. Kilka refleksji na podstawie aksjologii i zasad Konstytucji RP

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2019