II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa

II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa

24 listopada 2018 r.

Centrum ECOTECH-COMPLEX
ul. Głęboka 39 Lublin

strona www: http://www.konferencja-spoleczna.pl/
strona Facebook: https://www.facebook.com/SpolecznaKonferencjaNaukowa/

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Goście Honorowi:

  • Dr Dorota Litwin-Lewandowska – Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat wystąpienia: Civil disobedience. Refleksje o obywatelskim nieposłuszeństwie Polaków. 

  • Dr hab. prof. nadzw. Grażyna Kwiatkowska – Zakład Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Temat wystąpienia: Indywidualizacja życia młodych – zagrożenia. 

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2018