ECOTECH-COMPLEX Seminar: “Scientific Self-Deception: Are Any of Us Immune?”, prowadził Professor Stefan Franzen, Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w ECOTECH-COMPLEX Seminar pn. “Scientific Self-Deception: Are Any of Us Immune?” „Naukowe samo-oszukiwanie: czy ktokolwiek z nas jest odporny?”
w poniedziałek 13 grudnia 2021r.

Naszym gościem i wspaniałym prelegentem był Professor Stefan Franzen, Professor of Chemistry Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh USA

Seminarium miało formułę hybrydową, dzięki nagraniu zrealizowanemu przez Grupę CRT Studio z przyjemnością zapraszamy Państwa do ponownego obejrzenia transmisji, która dostępna jest na stronie Facebook UMCS pod adresem: https://www.facebook.com/umcslublin/live_videos/

Professor Stefan Franzen
Wykształcenie
Ph.D. Stanford University 1992
B.S. University of California, Berkeley 1982
Specjalność naukowa
The application of spectroscopy to structure and determination of enzymatic reaction mechanisms in biology.

Prof. Stefan Franzen, wybitny chemik, autor głośnej książki „University Responsibility for the Adjudication of Research Misconduct. The Science Bubble” (Springer 2021) przedstawi swoje poglądy na temat nadużyć w badaniach naukowych, powstałych przede wszystkim w wyniku niewłaściwego prowadzenia badań. Omówi je z perspektywy etyki badawczej z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego, historycznego i socjologicznego oszustw w badaniach naukowych.
Przypadki fałszowania i fabrykowania wyników badań naukowych nie należą jedynie do przeszłości, a problemy z nimi związane są niestety nadal aktualne, choć większość takich przypadków jest nieujawniana.
Wszyscy badacze są narażeni na ryzyko popełnienia błędów badawczych i co oczywiste często jest im bardzo trudno przyznać się do nich, nawet przed samym sobą. Większość błędów naukowych to „błędy niewinne” (czyli nie popełnione z zamiarem oszustwa), dlatego powinny istnieć procedury ułatwiające wycofanie błędnych rezultatów z publikacji lub ich korektę. Przede wszystkim jednak powinna być pośród badawczy atmosfera i gotowość do otwartej dyskusji na temat ewentualnych pomyłek czy błędów. Dziś jednak każda sugestia, że „coś jest nie tak”, od razu prowadzi do pytania, czy wyniki te nie zostały sfałszowane. Gdyby jednak niezamierzone fałszowanie wyników było wparte silną presją do ich wycofania z naukowego obiegu, stanowilo by to silny argument także dla czynności prawnych w zakresie nadużyć badawczych.
Seminarium to będzie relacją doświadczonego i aktywnego naukowca, który pokaże jakie zdarzenia i fakty były podstawą najdłużej prowadzonego śledztwa dotyczącego nadużyć badawczych w historii Narodowej Fundacji Nauki (NSF).

Dziękujemy serdecznie i polecamy nasze kolejne wydarzenia (www.ecotech.umcs.pl)
Organizatorzy: Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2021