ECOTECH-COMPLEX Seminar 18 grudnia 2023 r.

Zapraszamy na wspólne seminarium
Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W

Poniedziałek, 18 grudnia 2023 r., godz.14.00

Temat:
Opracowanie systemu informatycznego z wykorzystaniem AI do monitorowania i prognozowania wpływu działalności człowieka na środowisko biotyczne i abiotyczne w celu podniesienia efektywności i wzmocnienia potencjału małej retencji

Referenci: Zespół projektowy


Seminarium zostanie przeprowadzone w formule hybrydowej, a udział, zarówno bezpośredni jak i zdalny, wymaga wcześniejszej rejestracji:

W mailu potwierdzającym rejestrację do udziału w transmisji live znajduje się link do Seminarium w aplikacji MS TEAMS – do udziału w spotkaniu nie jest konieczne posiadanie konta Microsoft, wystarczy wkleić link w pasek wyszukiwania, następnie wybrać opcję DOŁĄCZ DO SPOTKANIA. 

Miejsce organizacji wydarzenia w formie stacjonarnej: Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin


Kontakt z Organizatorem Seminarium:
Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS
ecotech@umcs.pl


Podczas seminarium grupa naukowców z kilku instytucji badawczych przedstawi koncepcję zbudowania platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego.
System ten stanowił będzie zbiór narzędzi, metod i procedur pozyskiwania, przesyłania oraz przetwarzania danych wraz z modelem analitycznym, który będzie służył ocenie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.
Model ten może być każdorazowo dostosowywany do specyficznych uwarunkowań podmiotu stosującego opracowane narzędzia i procedury.

Temat ten doskonale wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju UE
w kontekście ochrony torfowisk i ich roli w magazynowaniu węgla. Ponadto pozwoli na wzmocnienie potencjału małej retencji i doprowadzi do zwiększenia bioróżnorodności, tak aby tereny poddane antropopresji stanowiły trwały, samoregulujący się element krajobrazu.

Tak szeroko zarysowany projekt badawczo-wdrożeniowy jest efektem współpracy naukowców i praktyków z wielu instytucji naukowych oraz firm, m.in. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz firm: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
Integrale IT Sp. z o.o. oraz SmallGIS Sp. z o.o.

Zapraszamy

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2023