Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS wśród beneficjentów programu INFRASTARt

Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS wśród beneficjentów programu INFRASTARt

Wniosek przygotowany przez Wydział Chemii oraz Centrum ECOTECH-COMPLEX p.t. Nanomateriały funkcjonalne oraz zaawansowane technologie przyjazne środowisku znalazł się na liście 16 beneficjentów pierwszego Programu INFRASTARt.

Uzyskane dofinansowanie obejmie koszty utrzymania infrastruktury Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych w latach 2021-2024, a wysokość dofinansowania będzie ustalana na podstawie zasad określonych w Regulaminie tego konkursu.

Program INFRASTARt skierowany jest do jednostek naukowych, posiadających infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej.

To pierwszy konkurs ogłoszony w tym Programie. Łączny budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w tym konkursie wynosi 50 000 000 zł rocznie.

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2021