28 czerwca 2021 - ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications pt. “Outreach Strategy of the University of Potsdam: Knowledge and Technology Transfer”

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” stanowią platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. o godz. 14.00

Prelekcję pod tytułem:
“Outreach Strategy of the University of Potsdam: Knowledge and Technology Transfer”

będzie prowadził Prof. Dr. Florian J. Schweigert
Vice President for International Affairs & Fundraising
(University of Potsdam)
(CV Profesora Floriana J. Schweigerta)

Seminarium w języku angielskim odbędzie się na platformie Microsoft Teams UMCS pod adresem:

Link do seminarium

Zapraszamy serdecznie!

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2021