27 września 2021 - ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications pt. „Tipping points”, czyli od matematyki do poprawy jakości życia

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” stanowią platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

Poniedziałek, 27 września 2021 r. o godz. 14.00

Prelekcję pod tytułem
„Tipping points”, czyli od matematyki do poprawy jakości życia

wygłosi
Prof. Sebastian Wieczorek, Ph.D.
Professor (Chair) & Head of Applied Mathematics,
University College Cork, Ireland,

Profesor Sebastian Wieczorek ukończył studia magisterskie w Zakładzie Elektroniki Kwantowej Wydziału Fizyki UAM w 1998 r. Po doktoracie na Vrije Universiteit Amsterdam w 2002 r. pracował jako naukowiec w Laboratoriach Narodowych Stanów Zjednoczonych (Sandia National Labs) dla Departamentu Energii i Korporacji Lockheed Martin. Od 2006 r. wykladał matematyke na Universytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W 2014 roku objął kierownictwo Wydzialu Matematyki Stosowanej na Universytecie w Cork w Irlandii. Profesor Wieczorek rozwija matematyczna teorie punktow zwrotnych (tipping point theory), która wyjaśnia niestabilności, czyli nagle i trudne do przewidzenia zmiany w klimacie, w strukturach ekosystemów oraz w strukturach społecznych, takich jak służba zdrowia. Zainteresowania te są skutecznie przekładane na realizację licznych projektów aplikacyjnych.

Seminarium w języku polskim odbędzie się na platformie Microsoft Teams UMCS. Dostęp będzie możliwy dla osób zarejestrowanych za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego

Zapraszamy serdecznie

ECOTECH-COMPLEX Seminar 27.09.2021r. „Tipping points”, czyli od matematyki do poprawy jakości życia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 27.09.2021r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2021