25 października 2021r. ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications pt. "Komercjalizacja wiedzy i technologii na przykładzie działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego"

Seminaria „ECOTECH-COMPLEX Seminar” stanowią platformę dyskusji w zakresie badań naukowych zorientowanych na zastosowania – zarówno badań aplikacyjnych, jak i prac rozwojowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki wymaga ciągłego dialogu, a podejmowane wyzwania badawcze, zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, powinny przyczyniać się do integracji rozproszonego środowiska naukowego i tym samym do kreowania wysokiej jakości badań oraz prac rozwojowych.

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications, które odbędzie się w poniedziałek 25 października br. 

Prelegentką będzie Pani Dr Justyna Adamska, Zastępca Dyrektora PPNT.

Najbliższe seminarium nosi tytuł „Komercjalizacja wiedzy i technologii na przykładzie działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego” i rozpocznie się o godzinie 14:00.

Spotkanie odbędzie się w formule online w aplikacji MS Teams. Udział jest bezpłatny, a w celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji i link do udziału w spotkaniu.

Kontakt w sprawie organizacji seminarium: ecotech@umcs.pl

Zapraszamy!
Zespół Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

Komercjalizacja wiedzy i technologii na przykładzie działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 25.10.2021r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu.

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021