Zespół programowy kierunku jazz i muzyka estradowa

  1. dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS, Przewodniczący Zespołu
  2. prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska
  3. dr hab. Stanisław Halat, Koordynator praktyk  
  4. mgr Anna Michałowska-Kotynia
  5. student Michał Orkiszewski
  6. student Zofia Neckar
  7. mgr Anna Drążkowska, przedstawiciel pracodawców, Dyrektor Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia

Zespół programowy kierunku jazz i muzyka estradowa pracuje w powyższym składzie od roku akad.2019/2020.