Sukces czasopisma

"Folia Bibliologica"

Miło nam poinformować, że w dniu 23.12.2015 roku ogłoszony został przez MNiSW wykaz czasopism punktowanych 2015, w którym rocznik "Folia Bibliologica" wydawany wspólnie przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Bibliotekę Główną UMCS znalazł się po raz pierwszy i otrzymał 6 punktów.

Serdecznie gratulujemy redaktorom.

    Aktualności

    Data dodania
    31 grudnia 2015