Nagroda dla dr hab. Alicji Matczuk i dra Sebastiana Kotuły

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego przyznano dwóm pracownikom z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS.

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego ustanowiona jest w celu uhonorowania twórców publikacji i prac badawczych o dużym znaczeniu dla rozwoju teorii i praktyki bibliotekarstwa i informacji naukowej. Za 2014 rok przyznano ją w trzech kategoriach. W dwóch otrzymali ją pracownicy naszego Instytutu.

W kategorii "prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym" Nagrodę otrzymała dr hab. Alicja Matczuk za książkę: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s., natomiast w kategorii "prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym" dr Sebastian D. Kotuła za książkę Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2015