KONFERENCJA KSIĄŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSIĄŻCE KORESPONDENCJE I TRANSPOZYCJE

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie
przy współudziale
Zespołu Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN
 w Warszawie
 
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
 
KSIĄŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSIĄŻCE
KORESPONDENCJE I TRANSPOZYCJE
 
Lublin, 12-13 października 2017 r.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2017