Jerzy Joachim Retyk, "Relacja pierwsza z ksiąg 'O obrotach' Mikołaja Kopernika", Warszawa 2015.

przekład: Ignacy Lewandowski, wstęp i komentarz: Jarosław Włodarczyk.

Jerzy Joachim Retyk, "Relacja pierwsza z ksiąg 'O obrotach' Mikołaja Kopernika", przekład: Ignacy Lewandowski, wstęp i komentarz: Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2015.

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazało się pierwsze krytyczne wydanie polskiego przekładu „Narratio prima” Jerzego Joachima Retyka, jedynego ucznia Mikołaja Kopernika. „Narratio prima”, czyli „Relacja pierwsza z ksiąg 'O obrotach' Mikołaja Kopernika”, zostało wydane w Gdańsku w 1540, a następnie w Bazylei w 1541 roku. W ten sposób heliocentryczna teoria Kopernika stała się znana w Europie, zanim on sam opublikował swe słynne De revolutionibus (Norymberga, 1543). Co ciekawe, Retyk napisał Narratio prima podczas pobytu u Kopernika i zawarł w niej sporo ciekawych informacji o swoim mistrzu oraz o jego otoczeniu. Tłumaczenie filologiczne Relacji pierwszej przygotował prof. Ignacy Lewandowski z Poznania, a opracował je, opatrzył obszernym wstępem i licznymi przypisami prof. Jarosław Włodarczyk z naszego Instytutu.


Książka ukazała się w serii „Biblioteka Klasyków Nauki”, której redaktorem naukowym jest prof. J. Włodarczyk. Jednocześnie Fundacja Nicolaus Copernicus na podstawie tej edycji przygotowała specjalne wydanie polskiego przekładu „Narratio prima” i wydanie faksymilowe z angielskim wstępem prof. Jarosława Włodarczyka. Pierwsza wersja książki zostanie rozesłana do bibliotek krajowych, druga - do bibliotek zagranicznych. W ten sposób Fundacja chce przypomnieć ten niezwykle ważny dla historii nauki tekst, który powstał na Ziemi Lubawskiej i we Fromborku.

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2015