Dni z infobrokeringiem: "Warsztat pracy infobrokera - wybrane zagadnienia"

Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” serdecznie zaprasza na cykl wykładów „Dni z infobrokeringiem”.

W dzisiejszych czasach istotną rolę odgrywają wiedza i umiejętność pozyskiwania, selekcji i przetwarzania informacji, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pojawienie się zapotrzebowania na nowe zawody, na usługi profesjonalistów specjalizujących się w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji wiąże się z transformacją cywilizacyjną w kierunku społeczeństwa informacji i wiedzy, ze wzrostem znaczenia informacji, usług świadczonych drogą elektroniczną, wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, administracji publicznej, nauce, kulturze, mediach i naszym życiu codziennym.

 

Zindywidualizowanym potrzebom informacyjnym wychodzi naprzeciw infobroker - pośrednik między zasobami informacyjnymi a użytkownikami. Infobroker to specjalista, który doskonale orientuje się w tradycyjnych i elektronicznych zasobach informacyjnych, potrafi zidentyfikować rzeczywiste potrzeby informacyjne, opracować i zastosować odpowiednią strategię wyszukiwawczą, trafnie dobrać źródła informacji, i wreszcie opracować, przetworzyć i udostępnić informację swoim klientom.


I właśnie infobrokeringowi – profesjonalnemu wyszukiwaniu i opracowywaniu informacji na zlecenie – poświęcony będzie cykl wykładów otwartych „Dni z infobrokeringiem”, podczas których zaproszeni Goście, znawcy w zakresie infobrokeringu, przybliżą aspekty wykonywania zawodu infobrokera.


Pierwsze wykłady odbędą się w bieżącym roku akademickim (kolejne – w następnym, 2015/2016):

11 maja 2015, godz. 12:30 – "Warsztat pracy infobrokera - wybrane zagadnienia", dr Natalia Pamuła-Cieślak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


25 maja 2015, godz. 13:00 – "Informacja o polskich przedsiębiorstwach (i innych podmiotach)", dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński.

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2015